رضایت نامه ویزیت مجازی یا مشاوره مجازی

----------------------------------

توجه ،توجه

تعریف ویزیت و مشاوره مجازی شامل موارد زیر می باشد

۱- بازگو کردن تمامی مشکلات و علائم بیماری توسط بیمار

۲- ارائه تمام نتایج آزمایشگاهی و رادیولوژی توسط بیمار

۳- ارائه پاسخ علمی به سوالات پزشکی بیمار در ارتباط با بیماری فعلی توسط خانم دکتر در رشته روماتولوژی

۴- ارائه نسخه یا گواهی مشاوره توسط خانم دکتر روی سرنسخه

----------------------------------

با توجه به انجام ویزیت و مشاوره مجازی از طریق ازاینترنت رضایت کامل خود را در موارد ذیل اعلام می دارد

۱- اطلاعات شخصی اینجانب جهت بررسی پزشک توسط خانم دکتر شریعتی وارد سایت می شود

۲- نتیجه بررسی پزشکی از طریق اینترنت به من ارائه خواهد شد

۳- مشاوره صادر شده روی برگه سرنسخه خانم دکتر خواهد بود

۴- استفاده از دفترچه بیمه امکان پذیر نمی باشد

۵- پس از اتمام و خروج از ویزیت امکان برگشت به سایت و اضافه کردن نکته ای جدید وجود ندارد

----------------------------------